Licence

Od roku 2018 je možné žádat o licence pouze elektronickou formou přes https://is.autoklub.cz/. Pozor, pro každého jezdce a soutěžícího je zapotřebí se zaregistrovat zvlášť.

  • Video návod k systému
  • Přehled licencí
  • Pohárová licence byla nahrazena národní licencí G, která je platná pro třídy vypsané v Poháru AČR (Baby 60, Mini 60, a KZ2 Gentleman) a pohárové třídy (Easykart, Rotax, Rok, Honda).
  • Pro kategorii KZ2 v rámci PAČR je potřeba vlastnit národní licenci stupně E z důvodu nutnosti prohlídky sportovním lékařem. Jezdci této kategorie si na začátku sezony zvolí, zda budou bodovat do PAČR nebo MČR.
  • Jezdci, kteří budou bodovat do MČR musí mít minimálně národní licenci E.
  • Jezdci, kteří v loňském roce vlastnili pohárovou licenci, budou mít národní licenci E zdarma.
  • Národní licenci G nebude možné v průběhu sezony "upgradovat" na mezinárodní licenci. Jezdcům pohárových tříd, které mají postupová místa na světová finále, proto doporučujeme licenci E.

Licence pro jednotlivé kategorie

  MČR PAČR
Baby 60 E a vyšší G
Mini 60 E a vyšší G
OK junior E a vyšší ---
OK E a vyšší ---
KZ2 E a vyšší E
KZ2 Gentleman --- G a vyšší

Pro pohárové kategorie Easykart 60, Easykart 100, Rotax Junior Max, Rotax Max, Rotax Max DD2, ROK, SUPERROK a Honda 390 postačuje jakákoliv licence stupně G a vyšší.

Pro kategorii Školní 50 je vyhrazena licence Školní.