Řády

Seriál závodu Pohár AČR 2017 se řídí platnými Národními sportovními řády a Standartními propozicemi FAS AČR.

Veškeré aktuální verze řádů naleznete na http://www.autoklub.cz/disciplina/25-karting.html

 

Autoklub Moravská Třebová Pořadatel kartingových závodů již od roku 2004